5 Cara Allah SWT Memberikan Rezeki Pada Umat-Nya

5 Cara Allah SWT Memberikan Rezeki Pada Umat-Nya

Rezeki memang harus diusahakan, tetapi bagi umat Islam yang sedang berjuang menjemput rezeki, mesti memahami bahwa semua sudah diatur oleh Allah SWT. Sisi lain, sifat kebanyakan manusia yang jauh dari rasa syukur mungkin kerana mereka hanya berfikir bahawa rezeki hanya tentang harta duniawi semata.

Padahal, sesungguhnya Allah SWT telah memberi banyak rezeki kepada manusia dengan cara dan melalui pelbagai pintu. Berikut lima cara Allah SWT memberikan rezeki pada umat Islam, seperti yang dilansir Suara.com dari Dalam Islam.

1. Allah SWT memberikan rezeki karena usaha manusia
Rezeki memang harus diusahakan dan tidak datang dengan sendirinya. Maka dari itu, Allah SWT berfirman lewat surat An-Najm ayat 39:

Ertinya:
“Dan bahawa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya.”

2. Allah SWT memberikan rezeki karena rasa bersyukur
Sudah seharusnya manusia bersyukur dengan apa yang dimiliki, seperti rezeki yang telah diusahakan misalnya. Hal ini diungkap lewat Surat Q.S. Ibrahim ayat 7:

Ertinya:
"Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, ‘Sesungguhnya jika kamu bersyukur, nescaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari          (Nikmat-Ku), maka pasti azab-Ku sangat berat”. 

3. Allah SWT memberikan rezeki tidak terduga
Memang rezeki harus diusahakan, tetapi Allah SWT memberikan rezeki yang tidak diduga. Surat At-Thalaq ayat 3:

Ertinya:
"Dan Dia memberinya Cara Allah memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, nescaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesunguhnya Allah melaksanakan urusan-Nya. Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu.”

4. Allah SWT memberikan rezeki saat menikah
Ungkapan ‘Nikah akan membawa rezeki’ sudah tidak asing lagi. Namun ungkapan ini dianggap ada benarnya, bahawa Allah SWT telah memberikan rezeki kepada umat-Nya saat menikah. Hal ini disebut lewat Surat An-Nur ayat 32:

Ertinya:
"Dan nikahilah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui).”

5. Allah SWT memberikan rezeki karena bersedekah
Tidak ada salahnya melakukan sedekah kepada orang lain. Jangan takut miskin, sebab Allah SWT akan memberikan rezeki berkali-kali lipat. Sebagaimana Allah SWT berfirman lewat Surat Al-Baqarah ayat 245:

Ertinya:
"Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (Cara Allah memberi rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.”